KeyLMS – Uzaktan Eğitim

  Project Description

  Eğitim Yönetim Sistemi (LMS)

  KeyLMS, kurumların eğitim organizasyonlarını tek merkezden yönetmelerini ve takip etmelerini sağlayan bir yazılımdır.

  Her çalışanın aynı şekilde ve aynı materyaller üzerinde eğitim görmesini ve aynı tarz değerlendirmelere tabi olmasını; dolayısıyla da eğitimin standardizasyonunu ve fırsat eşitliğini sağlar.

  KeyLMS ile çalışanları bir arada toplamaya gerek kalmaz. Çalışanların uygun oldukları zamanlarda ve bulundukları yerlerden eğitimlere ulaşmalarına olanak verir.

  Neden KeyLMS ?

  KeyLMS Eğitim Yönetim senkron, asenkron, webcast, podcast, doküman ile eğitim, işbaşında eğitim, sınıf içi ve sanal sınıf eğitim süreçlerini yönetmenizin yanı sıra çalışanların yetenek, bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirmenizi sağlar.

  KeyLMS ile eğitim videolarınızı kolayca yayınlayıp paylaşabilirken, Beceri ve Yetkinlik modülü sayesinde de çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu eğitimleri saptayabilirsiniz.

  Ayrıca KeyLMS, kurumların yol, konaklama ve sınıf kirası gibi masraflarını azaltır.Eğitim masraflarının tekrarlanmasına son verir. Her yıl ortaya çıkan eğitim masrafları, bir defalık yatırım ile sonlandırılır ve yapılan yatırıma karşılık ciddi bir kârlılık sağlanır.