Indoor Navigasyon Çözümleri

    Project Description

    Indoor Navigasyon Çözümleri

    Özellikle hava limanı, fabrikalar, entegre sağlık kampüsleri gibi büyük ölçekli tesislerde mahallere ulaşımı kolaylaştırmak için kapalı alan navigasyon çözümlerinin kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. KEYDATA olarak tesislerinize özel haritaların dijital ortamda hazırlanması da dahil olmak üzere, bölge desteği, blue dot desteği, acil kod entegrasyonu (özellikle sağlık kampüslerinde) ve personeller için gerçek zamanlı konum takibi de dahil olarak kapsamlı kapalı alan navigasyon çözümleri sunmaktayız.