Coğrafi Bilgi Sistemi Çözümleri

    Project Description

    Coğrafi Bilgi Sistemi Çözümleri

    KEYDATA olarak alanında uzman yazılım ekibimizle konumsal verileri toplayıp işleyerek, harita oluşturma , analizler, ve konumsal verilere dayalı özel amaçlı uygulamalar geliştirerek katma değeri yüksek CBS çözümleri sağlamaktayız.