Akıllı Şehir Çözümleri

    Project Description

    Akıllı Şehir Çözümleri

    Akıllı şehir, veri toplamak için farklı türde IoT sensörlerini kullanan ve daha sonra varlıkları, kaynakları ve hizmetleri verimli bir şekilde yönetmek için bu verilerden elde edilen bilgileri kullanan kentsel bir konspettir. Bu konsept kapsamında, güvenlik çözümleri, ulaşım çözümleri, enerji ve kaynak yönetimi çözümleri gibi kritik konularda çözümler üretilmektedir.
    KEYDATA Akıllı Şehir Konsepti kapsamında sunduğu özgün çözümlerle şehirleri optimum seviyede yönetilebilir ve vatandaşlar açısından en üst seviyede güvenli hale getirilmesi konusunda önemli katkılar sağlamaktadır.