Yapay Zeka Çözümleri

    Project Description

    Yapay Zeka Çözümleri

    KEYDATA AR-Ge ekibi tarafından yapay zeka, derin öğrenme ve makine öğrenmesi alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle zaman serileri üzerindeki anomalileri tespit etmeye yönelik yürütülen çalışmalarımız kapsamında sağlık ve finans sektörleri başta olmak üzere karar destek çözümleri geliştirilmektedir.