Vmware 5.1

    Project Description

    VMWARE 5.1

    Sportoto’nun 10 fiziksel ve 80 sanal sunucusu ile vSphere sanallaştırma altyapısında kullanılan vCenter 4 ve ESX 4 sunucuları ESX 5 sürümüne güncellenmesi Keydata uzmanlığında gerçekleştirildi.

    Ayrıca yapılan planlı bakım anlaması kapsamında sanallaştırma altyapısında yaşanan sorunlar ticket sistemi ile düzenli olarak firmamız tarafından çözülmekte ve raporlanmaktadır.