Timesheet Modülü Yazılımı

    Project Description

    TIMESHEET MODÜLÜ YAZILIMI

    Çalık Enerji bünyesinde devam eden projelerde tüketilen mühendislik faaliyetlerinin adam/saat cinsinden miktarını belirlemek, öngörülen mühendislik faaliyetlerinin ne kadarının tamamlandığının tespiti ile
    planlanan proje takviminin sağlamasını yapabilmek amacıyla geliştirilmiştir.

    Mühendisler tarafından doldurulacak haftalık çalışma formlarının yöneticileri tarafından onayının sağlanmasıyla doğru ve gerçek bilgilerin sisteme aktarılması, raporların sağlıklı hale getirilmesini sağlamaktadır.