System Center Operations Manager (Scom)

    Project Description

    SYSTEM CENTER OPERATIONS MANAGER (SCOM)

    Günümüz veri merkezlerinde sunucu sistemlerinin sayıca artışı, bu yapıların sağlıklı çalışması, performansı ve sistem sürekliliği için düzenli izleme faaliyetini bir zorunluluk haline getirmektedir. Atletizm Federasyonunu veri merkezi için kurum altyapısında dağınık şekilde bulunan 40 Terminal Server’ın durum bilgilerinin alınması ve çalışma sürekliliğinin sağlanması işlevsel açıdan hayati bir önem arz ediyordu. Bu çerçevede kurumlara merkezi bir bakış açısı sağlayan Microsoft System Center Operations Manager teknolojisi ile kurum için merkezi ve proaktif bir izleme ve raporlama sistemi geliştirildi.

    Şirketimiz uzmanlarının hayata geçirdiği bu proje sayesinde kurum bünyesindeki Windows, Active Directory, Microsoft Exchange, DNS, IIS ve SQL sunucu sistemlerinin izlenmesi, sunucu performanslarının
    optimize edilmesi, bu yönde gerekli iyileştirmelerin yapılması ve geçmişe yönelik raporlamayı sunması mümkün hale geldi. Kurum genelinde sistem farkındalığının artmasıyla verimli ve etkin çalıma ortamı hedefinde önemli bir adım daha atılmış oldu.