Stk Mali Destek Yönetimi Yazılımı Analizi

    Project Description

    STK MALİ DESTEK YÖNETİMİ YAZILIMI ANALİZİ

    Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Sistemi analiz çalışması T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda, kurum paydaşları ile yapılan görüşmeler ve mevcut iş süreçlerinin incelenmesi ile hazırlanmıştır.

    STKBS(Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Sistemi) Analiz çalışması öncesi, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Turna Yazılımı, T.C. Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı San-Tez Online yazılımı ve T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KBS Yazılımlarında yer alan mevcut sistemlerin incelenmesi gerçekleştirilerek inceleme raporları oluşturulmuştur