Public Key Infrastructure Çözümü

    Project Description

    PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE ÇÖZÜMÜ

    Firmamız danışmanlığında, olası riskler analiz edilmiş, kapsamlı bir uygulama ve altyapı geçi senaryosu oluşturulmuştur. Her aşamanın dokümante edilmesini sağlayan Firmamız uzmanları geçiş ile birlikte var olan Exchange Server, Active Directory gibi teknolojilerin güncellenmesi, konsolidasyonu ve Özverenler ortamına tam entegrasyonu sağlamıştır. Bu süreçte yeni bir mimari oluşturulmuş ve eski mimari ile yeni mimari, geçi sürecinin kesintisiz ve sağlıklı gerçeklemesi için karılıklı olarak birlikte çalıştırılmıştır.

    Tüm kaynaklar ve veriler eski mimariden yeni mimariye sorunsuz aktarılmıştır. Firmamız , bu kapsamlı ve çok adımlı çalımada Exchange Server 2010, Active Directory 2008/R2 gibi birçok alt projeyi de başarıyla hayata geçirmiştir.