Oracle Asm (Grid) Kurulumu

    Project Description

    ORACLE ASM (GRID) KURULUMU

    Enerjisa için Oracle 11gR2 Otomatik Depolama Yönetimi için çeşitli önemli geliştirmeler içeren bir proje çalışması yapılmıştır. Paylaşımlı depolama alanındaki fiziksel disklerin formatlanma işleminden sonra ilgili fiziksel disklerde ASM diskleri oluşturulmuştur.

    SM diskleri veri tabanı veri dosyalarını, redo log dosyalarını ve kontrol dosyalarını saklamaktadır. Son olarak grid infrastructure kurulumu ile proje başarıyla tamamlanmıştır.