İş Zekası Ve Veri Ambarı Danışmanlığı

    Project Description

    IŞ ZEKASI VE VERI AMBARI DANIŞMANLIĞI

    Eltemtek bünyesinde devam eden projelerde tüketilen mühendislik faaliyetlerinin adam/saat cinsinden miktarını belirlemek, öngörülen mühendislik faaliyetlerinin ne kadarının tamamlandığının tespiti ile planlanan proje takviminin sağlamasını yapabilmek amacıyla geliştirilmiştir.

    Mühendisler tarafından doldurulacak haftalık çalışma formlarının yöneticileri tarafından onayının sağlanmasıyla doğru ve gerçek bilgilerin sisteme aktarılması, raporların sağlıklı hale getirilmesini sağlamaktadır.