İş Zekası Danışmanlığı

    Project Description

    IŞ ZEKASI DANIŞMANLIĞI

    Şirketimiz tarafından verilen İş Zekası danışmanlığı hizmetlerine konu olan bu projede çıkı noktası, ağırlıkla saha çalınanlarına mobil teknolojiler üzerinden ve uzaktan bilgi desteği verebilmekti. Şirketimiz uzmanları, bu amaçla veri ambarı tasarımı, aktarım paketleri ve küp geliştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

    Daha sonra projedeki i ihtiyaçları doğrultusunda ve takip eden yıllarda ek geliştirme çalışmaları yapılarak bu projenin kapsamı genişletilmiştir.