Envanter Modülü & Sap Mm Entegrasyonu

    Project Description

    ENVANTER MODÜLÜ & SAP MM ENTEGRASYONU

    Çalık Enerji bünyesinde bulunan bütün envanter bilgilerinin tutulması, ürün kodları ile hangi personele hangi tarihlerde verildiği bilgisi, şu an hangi envanter kimin zimmetinde olduğu bilgisi gibi raporların kullanıcı dostu bir ara yüz ile alınabildiği bir yazılım geliştirilmiştir.

    Application Framework olarak Xaf – DevExpress kullanılmış, ekibiz tarafından geliştirilen yazılım aynı zamanda Çalık Enerji SAP MM modülüyle entegre edilmiştir.