Ambalaj Stok Projesi

    Project Description

    AMBALAJ STOK PROJESİ

    Daimler bünyesinde, Access uygulamasının IT stratejisine uymaması, veri koruma ve bütünlüğünde yaşanan sıkıntılar, bayilere teslimat konusunda bildiriminde ilgili firmaya olan bağımlılık ve bayilerin sisteme geri bildiriminde yaşanan reklamasyon maliyetleri nedeniyle firma özel yazılım geliştirmek istemi ve firmamız ile çalışmaya karar vermiştir.

    Görsel, yazılım standartlarına uygun, kullanıcı kolaylığı sağlayan yeni teknolojiye dayalı bir yazılım çözümü geliştirilerek proje başarıyla tamamlanmıştır. Bu projede ayrıca Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemi kullanılmıştır.