Ses Kayıt Sistemi Yazılımı

    Project Description

    SES KAYIT SİSTEMİ YAZILIMI

    TBMM Meclis Kurulu Toplantıların tek merkezde ses kayıtlarının alınabilmesini sağlayan özel bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılım geliştirme mimarisi çok katmanlı nesne yönelimli modele taşınmıştır.

    Application Framework olarak Xaf – DevExpress önerilmiş , bu konuda danışmanlık hizmeti sağlanmış ve projelerden birinde pilot olarak uygulaması yapılmıştır. Kod optimizasyonu konusunda da danışmanlık hizmeti verilmiştir.