EXCHANGE SERVER 2010 ve FOREFRONT TMG 2010 PROJESI

EXCHANGE SERVER 2010 ve FOREFRONT TMG 2010 PROJESI

Kurumun ihtiyacı doğrultusunda yapılan çalışmada geliştirilen çözüm, sistem sürekliliğini sağlayacak ve yük dağılımını mümkün kılacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu temelin üzerine e-posta sistemlerinin güvenliğini artırmak adına Exchange Server 2010 Edge Transport rolü ve ForeFront Protection for Exchange uygulamaları konumlandırılmıştır.

Böylece TMG 2010 sunucular iç ve dı iletim trafiğini yük dengeli olarak gerçekleştirirken tüm mesajlaşma trafiğinin de TMG 2010 + Exchange Server 2010 üzerinden güvenli bir şekilde transfer edilmesi
sağlanmıştır. Böylece ForeFront Protection for Exchange, Antispam ve Antivirüs güvenlik uygulamalarının TMG 2010 konsolundan yönetimi mümkün kılınmış, diğer güvenlik duvarı, VPN, proxy ve antispam uygulamalarına olan ihtiyaç ortadan kaldırılmıştır.

HABER DETAYLARI

İlişkili Konu Başlıkları
EXCHANGE SERVER 2010 ve FOREFRONT TMG 2010 PROJESI
Kategoriler
Tamamlanan Projeler